PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 
                                                                                                                       

Frivillighet i Vefsn

Frivillighet og grasrot initiativ har vært med på å produsere musikk, idrett, kulturglede, fellesskap og trygghet for voksne, unge og barn i Vefsn i mange generasjoner, både gjennom idrettslag, skolekorps, sangkor og teaterlag. osv.

Det frivillige engasjementet som legges ned i samfunnet er uunnværlig og er limet i samfunnet, uten frivillige enkeltpersoner og frivillige lag og foreninger som legges ned for Mosjøens del 700 -800 årsverk, ville vi hatt et fattig samfunn. Tross disse tallene er engasjementet synkende. Det har de siste årene blitt vanskeligere å rekruttere personer som kan påta seg frivillige verv i lag og foreninger og politikk. Dette er beklagelig og veldig synd for demokratiet vårt. Det som er gjennomgående når det gjelder frivillig engasjement er at noen gjør alt,  og noen som forventer at andre rydder opp.

Som leder for Vefsn Frivilligsentral håper jeg at vi fremover kan innse hvilken enorm samfunnsmessig og helsemessig betydning deltakelse i frivillighet har. Og at vi kan innse hva det betyr for enkeltmennesket å få mulighet til å være del av et fellesskap.
I min jobb som leder for frivilligsentralen ser jeg ofte det som er vår tids store utfordring, som er grådighet og egoisme med ensomhet som resultat.

I stor utstrekning handler trivsel og fravær av ensomhet om hvorvidt individet mestrer livet, føler trygghet, og har det bra, og trivsel skapes i relasjoner i de gode fellesskapene der mennesker møtes.

Dersom det stimuleres til at alle får mulighet til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter osv, vil det være med på å skape en god ballast og sunne interesser og samtidig gjøre oss bedre rustet til å møte utfordringene i livet.

I tilleg til å skape glede og trivsel for sin egen del, vil deltakelse i frivillighet også styrke samfunnet. At samfunnet og enkeltmennesker har behov den frivillige innsatsen som gjøres fra organisasjoner som Termik, Frivilligsentralen , Rødekors, Sanitetsforening o.a. er udiskutabel. Vær med du også og bidra til et bedre samfunn.

Bli Frivillig

MVH
Vefsn Frivilligsentral
Daglig Leder
Bjørn Inge Aufles
post@vefsn.frivilligsentral.no
Mob: 95186632
Tlf: 75101745

 

Vefsn Frivilligsentral

Skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. Frivilligsentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, behov og bidra til utvikling av det frivillige engasjement i Vefsn. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig og privat virksomhet.

Sentralen og samfunnet trenger ildsjeler som kan være med på å sette i gang ulike tiltak. Jeg håper at Vefsn kan bli den trivelige trygge og inkluderende kommunen der frivilligheten blomstrer og det er plass til alle. 
Jeg vil takke alle som gir av seg selv for at andre skal ha det bra, det være seg trenere, innstruktører, besøksvenner eller snømåkere.

 

Hva trenger vi frivillige til raskt.

  • Det er finnes mange ensomme eldre i dagens samfunn, og det blir stadig flere, for at disse skal ha en god hverdag,er det viktig for dem å treffe andre mennesker, ta kontakt med frivilligsentralen så vi kan hjelpe disse, enten på institusjon eller hjemme. 
  • Noen som kan hjelpe til med  å få igang flerkulturelt treffsted.
  • Datatreff for seniorer søker noen som kan hjelpe til på seniornett på mandager. dette er et lavterskeltilbud for de som ønsker lære mer om data. kan du noe som andre ikke kan (facebook, youtube, nettbank o.l) ta kontakt med oss.
  • Flyktningeguider, som kan vær som en støttekontakt og bindeledd mot det nye samfunnet for bosatte flyktninger.

Hvem kan være frivillig?

Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre.
Du som har blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange.
Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
Du som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
Du som ønsker å være medmenneske.

Eksempler på oppgaver kan være: Telefonkontakt, turvenn, besøksvenn, butikkvenn, kinovenn.
Praktiske oppgaver som; Snømåking, hagestell, handling eller lignende. Holde kurs, starte en selvhjelpsgruppe. Rådgivningstjeneste – har du et yrke eller en hobby som kan være nyttig for andre? Leksehjelp, reservebesteforeldre/barnevakt og mye, mye mer.

Vi gir deg gjerne en attest hvis du har jobbet som frivillig.

Hva forventes av deg?

Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv.
Du inngår ingen langsiktig avtale – synes du dette er givende, fortsetter du

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer?
Kontakt oss uansett! Kom gjerne inn til en uforpliktende samtale.

Jeg ønsker å starte noe nytt

Går du med en tanke om å starte noe nytt eller du ser et behov. Vi hjelper deg igang. Er det noe som allerede eksisterer viderformidler vi dette.