PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lyst på livet 7.november i Mosjøhallen

Last ned plakat

Last ned flygeblad

Norge har i takt med den generelle samfunnsutviklingen også fått en stadig eldre befolkning. I dag er litt over 1 av 5 innbyggere over 60 år, og denne andelen vil stige i tiden framover. Flere lever lenger og med flere friske år.

Norge har i en årrekke ligget på verdenstoppen på frivillighet. Frivillig innsats fra sivilsamfunnet er og har vært en viktig bærebjelke i vårt samfunn, og da særlig med fremveksten av formelt frivillig arbeid gjennom lag, foreninger, samvirketiltak og frivilligsentraler.

Frivillig aktivitet reduserer ensomhet og gir økt livskvalitet, som i neste runde gir samfunnet færre utgifter knyttet til helse- og omsorg. Derfor ønsker vi, i samarbeid med kommunens Frivilligsentral, å arrangere konferansen «Lyst på livet». Hovedmålsettingen med dette samarbeidet er å synliggjøre de tilbudene som i dag fins for godt voksne mennesker slik at flere kan finne en aktivitet som gir hverdagen mening. Gjennom hele livet er det godt å føle at du har noe å bidra med, at noen trenger hjelpen din og blir glad for å se deg.

Konferansen avholdes 7. november 2017 og består av foredrag som skal inspirere oss voksne mennesker til å bli en del av et fellesskap og på den måten ta ansvar for egen helse og trivsel. Foredragsholderne Johan Kaggestad, Odd Eidner og Tove Karoline Knutsen har bekreftet at de kommer. Underveis både før og etter konferansen inviterer vi frivillige organisasjoner til å ha egne messestander hvor de presenterer sine tilbud, aktiviteter og arrangement.
Konferansen vil være i Mosjøhallen og det vil settes opp busser, slik at transport ikke blir et hinder for at folk deltar. I tillegg til Vefsn, vil konferansen være et tilbud til godt voksne mennesker, lag og foreninger fra Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Leirfjord.

Frivillighetsundersøkelsen 2016 finner at potensialet for ytterligere deltakelse fra pensjonister er stort. Et slikt scenario krever målrettet rekruttering og tilrettelegging for frivillig arbeid blant heltidspensjonister. Derfor mener vi det er viktig å samarbeide med Frivilligsentralen i Vefsn kommune, slik at de frivillige organisasjonene og kommunen kan jobbe sammen mot ett felles mål.

Eldrerådet i Vefsn             Alcoa veteranene              Mosjøen Trekkspillklubb

HLF             Kippermoens venner                  Mosåsens venner


Seniornett              Helgeland kraft pensjonistforening        Brurskanken turlag

 

LOP             Mosjøen Sanitetforening             GML pensjonistforening             

 

           Lions Club Mosjøen                     Fysakringen Mosjøen Seniordans

 

             Enhet Folkehelse Vefsn Kommune

Last ned plakat

Last ned flygeblad