PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli MEDdagen - 26. OKTOBER- foredrag med Leo Ajkic

Se her alle frivillige!!

Årets happening!!!

Har du fri den 26.oktober, og lyst til å bli med som frivillig cafevert under cafedialogen etter Leo Ajkic foredrag. Alle frivillige får opplæring, oppstart kl 08.30 på frivilligsentralen. Dette er en unik mulighet til å få med seg foredraget til Leo Ajkic og kakefest. Alle frivillige får god opplæring. Å være cafevert betyr at du skal holde tråden i spørsmål på din stasjon og notere alle gode innspill som omhandler ditt tema.  Meld ifra til meg hvis du kan. :-) Bjørn Inge Mob: 90920085 Tlf: 75101745 E-post: bjorn.aufles@vefsn.kommune.no 

Kippermoen ungdomssskole, LIM, MED ungdom i fokus og SLT inviterer til årets happening.
Vi skal lage Levekårsplan og feire 10 års jubileum for Kippermoen ungdomsskole
Hovedtema på dagen er inkludering i lokalsamfunn, skole, arbeidsplass, fritid og
vårt personlige ansvar for inkludering.
Alle elever på Kippermoen ungdomsskole er med, i tillegg til elever fra Granmoen og videregående skole.
Dagen starter med Inkluderende kakefest (laktose og glutenfri), fortsetter med foredrag med Leo Ajkic og ender med et prosessarbeid som skal lede til bedre arbeid med inkludering.
Dette blir jo kjempespennende og vi trenger frivillige som kan være med på hele dagen. Som frivillig blir du gruppeleder i prosessarbeidet. Da vil du først være med på opplæring på morgenen slik at du er klar til å være på foredrag samt å være gruppeleder i dialogkafeen på Kippermoen ungdomsskole etter foredraget til Leo.


Vi tenker at alle som driver med frivillig arbeid er aktuelle deltakere
- Internasjonal forening
- Mental helse
- Røde kors
- idrettslag
- pensjonistforening
- foreninger der man driver med hobbyen sin
Kort sagt alle!
Allerede nå har vi mange påmeldte, detta blir morsomt, meld deg på hos Bjørn på frivilligsentralen ved bjorn.aufles@vefsn.kommune.no første mann til mølla før 9. Oktober.
Hilsen oss i arrangementkomiteen.


Program


08.30 – 10.30
Kippermoen ungdomsskole har eget opplegg for elever og lærere.
Sted: Kippermoen ungd.skole
Opplæring og kafedialog med de frivillige.
MED ungdom i fokus er cafeverter
Sted: Frivillighetssentralen


10.30 – 11.00
Jubileumskakefest
Sted: Kippermoen ungd.skole


11.00 – 12.00
Alle deltar på Leo Ajkic sitt foredrag/innlegg med tema «inkludering».
Sted: Kippermoen ungdomsskole
(ca 130 gjester)


12.10 – 13.40
Elevene på Kippermoen u.s. går til sine klasserom for cafedialog. Cafeverter fra de frivillige .
Elevene fra Granmoen skole har cafedialog med cafeverter fra de frivillige.
Elever fra hver klasse deltar i MED-arbeid


13.45 – 14.05
Felles oppsummering v/ rektor Karin Tverå Juvik og Leo Ajkic
Leo vil droppe innom i klasserommene under kafèdialogen.

Dere lærer Metode /regler for cafedialog


- Vi diskutere og skriver på Duken
- Hvordan gi ordet
- Provoserende spørsmål
- Prioritering


Tema som skal diskuteres:
1) Hva er inkludering? Hva er ikke inkludering?


2) Hvordan opplever du inkludering i Vefsn?
a. I kommunen/Lokalsamfunnet
b. På skolen/arbeidsplassen
c. På fritiden


3) Hvordan kan vi arbeide bedre med inkludering i
o i kommunen/lokalsamfunnet?
o på skolen/arbeidsplassen?
o fritiden?


4)Hvordan kan jeg selv bidra til at Mosjøen blir et mer inkluderende sted/lokalsamfunn?